Výuka angličtiny

Výuka angličtiny v naší jazykové agentuře je zaměřena na komunikaci. Studenti jsou od počátku vedeni k tomu, aby dokázali doposud nabyté znalosti používat v konverzaci. Studenti využívají co nejvíce přítomnosti lektora a jeho zkušeností a učí se tak porozumět mluvenému slovu. Výuka angličtiny vedená tímto způsobem je pro studenty opravdovým přínosem.

 

Výuka angličtny pasivní formou (eseje, překlady, gramatická cvičení) je využívána především ve formě domácí přípravy.

 

Výuka angličtiny

Kvalitní výuka angličtiny je podmíněna výběrem učebnic a ostatních studijních materiálů. Ve všech úrovních pokročilosti

jsou používány studijní materiály z řady

New Headway. Ceník

Při přípravách na hodiny pečlivě vybíráme a obměňujeme pracovní materiály. V hodinách pracujeme s články z mezinárodních časopisů, novinami, kazetovými nahrávkami. Knihy, které používáme jsou především z nakladatelství Oxford University Press, Cambridge University Press.

Chceme, aby naše studenty výuka angličtiny bavila. 

 

Individuální výuka angličtiny, firemní kurzy

Individuální výuka angličtiny je obohacována o slovní zásobu, kterou student potřebuje pro práci ve svém oboru.

Doporučená intenzita výuky: 2x 90min. nebo 2x 60 min. týdně, pro rychlejší postup i více.
 

Výuka angličtiny pro začátečníky, skupinové kurzy

Výuka angličtiny pro začátečníky a skupinové kurzy jsou založeny na intenzivní komunikaci a zároveň probírání gramatiky.

Intenzita kurzu: 2x 90 min. týdně.