Individuální kurzy

  • Osnova kurzu je sestavena na základě vašich požadavků a s ohledem na vaši jazykovou úroveň.

 

  • Studijní plán je zaměřen na rozvoj všech základních jazykových dovedností: mluvení, psaní, čtení a poslech.

 

  • Doporučená intenzita výuky: 2x 90min. nebo 2x 60 min. týdně, pro rychlejší postup i více.

 

  • Ukázková lekce zdarma.

  • Cena: 580,- Kč/60 minut v prostorách naší školy, individuální kalkulace při výuce v místě vašeho bydliště či pracoviště. 

 

Testování jazykové úrovně

Prvním krokem pro kvalitní zajištění výuky je testování jazykové úrovně.

 

Písemný a ústní test je možno absolvovat v prostorách naší jazykové školy, nebo v místě vašeho bydliště či pracoviště po předchozí telefonické domluvě.

 

Těšíme se na vás.